Από την κλινική αξιολόγηση στην Θεραπευτική πράξη: Τα μυστικά της πρώτης συνάντησης

Τον Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε το Κλινικό Φροντιστήριο για ειδικούς Ψυχικής Υγείας
με θέμα «Από την κλινική αξιολόγηση στη θεραπευτική πράξη: Τα μυστικά της πρώτης
συνάντησης» με εισηγήτριες, δύο έμπειρους κλινικούς ψυχολόγους, τις Άννα Κανδαράκη
και Μαρίνα Παπαδά.

Στο σεμινάριο έγινε ανάλυση των στοιχείων που χρειάζεται να εμπεριέχονται στην πρώτη
ψυχοθεραπευτική συνεδρία. Βασικές θεματικές αποτέλεσαν η κατανόηση του
θεραπευόμενου, η μετάβαση μίας ανθρώπινης συνάντησης σε θεραπευτική συνεδρία, η
στάση του θεραπευτή καθώς και η δόμηση ενός ασφαλούς θεραπευτικού πλαισίου. Πέρα
από το θεωρητικό υπόβαθρο, διενεργήθηκαν και βιωματικές ασκήσεις στηριζόμενες σε
αληθινά κλινικά περιστατικά. 

Αφίσα σεμιναρίου therapy nest